Back to Toronto Main


POLONIA ORGANIZATIONS IN TORONTO

Canada - Poland Chamber of Commerce of Toronto
Commerce Court West, Ste. 4900, Toronto, tel: (416) 588-0891 


Kongres Polonii Kanadyjskiej - Zarzad Glowny 

288 Roncesvalles Ave., Toronto, tel: (416) 532-2876, url: www.kpk.org

Kongres Polonii Kanadyjskiej- Okreg Toronto 

206 Beverley St., Toronto, tel: (416) 971-9848, url: www.kpk.org

Zwiazek Polakow w Kanadzie - Zarzad Glowny
1640 Bloor St.W., Toronto, tel: (416) 531-4826

Zwiazek Narodowy Polski w Kanadzie
390 Roncesvalles Ave., Toronto, tel: (416) 533-9469

Stowarzyszenie Polskich Kombatantow - Zarzad Glowny
206 Beverley St, Toronto, tel: (416) 979-2017

Polski Zwiazek Bylych Wiezniow Politycznych w Kanadzie
905 Queen St. West, Toronto

Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Zawodow Medycznych
206 Beverley St., Toronto

Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Polskich w Kanadzie
206 Beverley St., Toronto, tel: (416) 977-7723


FUNDACJE

Fundacja im. Adama Mickiewicza
129 Medland St., Toronto, tel: (416) 769-4721

Fundacja im. Wladyslawa Reymonta
1638 Bloor St. W, Toronto, tel: (416) 531-4826

Fundusz Wieczysty Millenium Polski Chrzescijanskiej
288 Roncesvalles Ave. tel: (416) 532-2876, (416) 532-7197

Fundacja im. Maksymiliana Kolbe
4260 Cawthra Rd., Mississauga, tel: (905) 306-9900

Fundusz Inwalidow
288 Roncesvalles Ave., Toronto, tel: (416) 532-2876

KLUBY SPORTOWE

Polonia '94 Mississauga Soccer Club

HARCERSTWO

Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie
25 Densgrove Rd., Scarborough, tel: (416) 289-1444
Hufiec Harcerek "Watra", tel: (416) 503-2320
Hufiec Harcerzy "Karpaty", tel: (905) 522-4001

 

ART AND CULTURE/ KULTURA I SZTUKA

Musica Antiqua - Chor Kameralny Polskiego Towarzystwa Muzycznego
Dyr. M. Ja skiewicz, tel: (416) 763-8746

 

 Toronto Sinfonietta

Dyr. M. Ja skiewicz, tel: (416) 763-8746


Centrum Kultury im. Jana Pawla II
4300 Cawthra Rd., Mississauga, tel: (905) 306-9900 fax: (905) 306-0044

Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo Muzyczne
588 Spadina Ave., Toronto, tel: (416) 763-8746


Back to Toronto Main  /  Page top