Back to Poland              BUILDING CONTRACTORS / 

FIRMY BUDOWLANO-REMONTOWE

 

 

Phone, e-mail, web

Name, Business

b: (0-83) 342-0894

h: (0-83) 343-8544

 

Czeslaw Niczyporuk - BialBud, Przedsiebiorstwo Wielobranzowe